Hakkımızda

Hakkımızda

. Uluslararası sosyo-ekonomik kalkınma ve güvenlik politikasının umut verici alanlarında sistemik araştırma ve işleme uygulaması,
. Hükümet ve hükümetdışı kuruluşları, tüzel ve fiziksel kişiler için araştırma ve uzman analitik, danışmanlık faaliyetleri uygulaması,
. Yabancı ve uluslararası kuruluşlar ile araştırma faaliyetleri düzenlemesi,
. Sivil-hukuki ve devlet anlaşmalar ve sözleşmeler temelinde tüzel ve fiziksel kişiler için bilimsel araştırma ve işletme siparişleri yerine getirmesi,
. Hükümet ve hükümetdışı kuruluşları ile birlikte program belgelerinin uzman incelemesi uygulaması,
. Sosyal araştırmalar ve onların analizlerinin yapması,
. Uluslararası siyasi ve ekonomik olayları aydıtlanması ve analizi,
. Uluslararası konferanslar, seminerler, yuvarlak masalar ve diğer olayların düzenlenmesi,
. Uluslararası benzer kuruluşlarla yakın ilişkiler ve işbirliği kurması.