Մեր մասին

Մեր մասին

 • Համակարգային հետազոտությունների և մշակումների իրականացում` միջազգային սոցիալ-տնտեսական զարգացման և անվտանգության քաղաքականության հեռանկարային ոլորտներում,
  • Հետազոտական, փորձագիտական-վերլուծական, խորհրդատվական գործունեության իրականացում` կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար,
  • Արտասահմանյան և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ հետազոտական գործունեության կազմակերպում,
  • Քաղաքացիական-իրավական պայմանագրերի և պետական պայմանագրերի հիման վրա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար գիտական հետազոտությունների և մշակումների պատվերների կատարում,
  • Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրային փաստաթղթերի փորձաքննության կազմակերպում,
  • Սոցիալական հարցումների և նրանց վերլուծությունների կատարում,
  • Միջազգային քաղաքական, տնտեսական իրադարձությունների լուսաբանում և վերլուծություն ,
  • Միջազգային և տեղական կոնֆերանսների, սեմինարների, կլոր սեղանների, համաժողովների և այլ միջացառումների կազմակերպում,
  • Սերտ կապերի ստեղծում և համագործակցություն միջազգային նմանատիպ կազմակերպությունների հետ,